Om Perspective

​​​

Profil

Perspective er et online tidsskrift for forskningsartikler, der udspringer af og har relevans for forskning i dansk kunst. Artiklerne vil primært omhandle den kunst, der findes på danske museer, og formidle teoretisk, metodisk eller museologisk stof, der tager afsæt i dansk museumspraksis.

Bidragydere vil være danske og udenlandske forskere fra kunstmuseer, universiteter og andre vidensmiljøer. Artiklerne henvender sig til fagfæller og til dem, der har en særlig interesse for og viden om kunst.

Det er et mål, at tidsskriftet skal supplere de øvrige publiceringsmuligheder indenfor faget kunsthistorie og tilgrænsende områder. Tidsskriftets artikler er fagfællebedømte og publiceres på dansk og engelsk.

Perspectives daglige redaktion er ansvarlig for driften af tidsskriftet. Redaktionen er sammensat af medarbejdere på SMK, hvorfra hjemmesiden også understøttes og udvikles, og varig adgang til det publicerede materiale sikres.

Artikler

Kun forskningsartikler publiceres, mens fx essays og udstillingsanmeldelser ikke ligger indenfor Perspectives område. Tekster udgivet i anden sammenhæng modtages, når indholdet er omarbejdet til en forskningsartikel, der opfylder tidsskriftets kriterier for publicering.

Artiklerne udgives løbende. De skal leve op til det almene forskningsbegreb og formidles i et klart og læsevenligt sprog. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte tekster.

Med mindre andet er angivet ved den enkelte artikel, udgives alt i Perspective under vilkårene beskrevet i Creative Commons Licensen CC-BY-NC-ND 4.0. Det betyder bl.a., at artiklerne frit må kopieres, deles og distribueres i ethvert format, så længe kilden krediteres. Artiklerne må dog ikke anvendes til kommercielle formål, og man må ikke videredistribuere modificerede, samplede eller remixede versioner af teksterne.

Illustrationer

Redaktionen opfordrer forfatterne til så vidt muligt at anvende billedmateriale med Creative Commons licenser eller til at vælge materiale, der af fx fotograf eller anden rettighedshaver frit stilles til rådighed til brug i den enkelte artikels sammenhæng.

Forfatteren sørger selv for alle fotorettigheder og afholder også eventuelle udgifter hertil, herunder til fx nyoptagelser. Tidsskriftet derimod sørger for tilladelser til at bruge ophavsretsligt beskyttede værkgengivelser og betaler omkostninger hertil. Optagelser af værker fra SMK stilles gratis til rådighed for alle forfattere.

Fagfællebedømmelse

Perspectives artikler er godkendt til publikation af redaktionen og af en eller flere fagfællebedømmere. Perspective opererer med Forsknings- og Innovationsstyrelsens definition af fagfællebedømmelse som udvælgelseskriterium i forhold til tidsskrifter og forlag på autoritetslisterne. Kriterierne er listet i et notat, der kan hentes her.

For fagfællebedømmelsen gælder bl.a.:

Fagfællebedømmelse sker altid før udgivelse og er således et led i publiceringsprocessen.

Et manuskript vurderes af mindst én bedømmer, som er ekspert inden for området og er ekstern i forhold til forlaget.

Bedømmeren er forskningskyndig, og har som minimum forskningskompetence på ph.d.-niveau. Der kan benyttes både nationale og internationale bedømmere, og bedømmere kan hentes fra alle miljøer.

En skriftlig vurdering af manuskriptets videnskabelige kvalitet og forslag til ændringer og forbedringer udarbejdes af bedømmeren og formidles af redaktionen til forfatteren.

Daglig redaktion

Ansvarshavende redaktør

Samlings- og Forskningschef Peter Nørgaard Larsen

Redaktør

Forskningskoordinator Miriam Have Watts

Redaktionskomité

Perspectives redaktionskomité rådgiver og assisterer den daglige redaktion.

Komiteens medlemmer

Karina Lykke Grand, Institut for Æstetik og Kommunikation - Kunsthistorie, Aarhus Universitet

Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet, Oslo

Malene Vest Hansen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Kunsthistorie, Københavns Universitet

Jørgen Wadum, CATS, Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring / Statens Museum for Kunst                             

Kontakt

Kontakt Perspective ved at skrive til perspective@smk.dk

ISSN

ISSN nr. 2446-1792